Voorwaarden en privacy

Voorwaarden

De voorwaarden van MuZijn kun je downloaden via onderstaande knop.

 

Voorwaarden en Privacy Document 2022 MuZijn
PDF – 287,0 KB 301 downloads

 

Beroepscode en competentieprofiel

Klik hier voor de:

Beroepscode Vaktherapeuten

Beroepscompetentieprofiel muziektherapeut

 

Meldcode Huiselijk Geweld

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om vanaf 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl

Mocht zich dit voordoen dan gebruiken wij een afwegingskader tool: https://afwegingskadermeldcode.nl